Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hivatkozások

2010.02.26
 1.  
 1. "Das spätrepublikanische Rom" - KLIO (Berlin) B. 56, 1974. 543-550. - L. Havas: Die catilinarische Bewegung unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Popularen - und Optimatenpolitik. - Acta Classica Univ. Scient. Debrecen XIII. 1977. 13., 10. jegyzet.
 2. „Die Schlacht bei Canne und ihr Einfluss auf die Entwicklung der Kriegskunst” – Wiss. Beiträge der Martin-Luther Univ., 38, 29-43. – Serge Lancel: Hannibal, Paris 1995., magyarul: Bp. 2005, ford. Kopeczky Rita, 160, 19. jegyzet,  336.
 3. E. Badian: Roman Imperialism in the Late Republic. Ithaca, New York 1968. (Recenzió), Antik Tanulmányok 1973. 2. 248-254. - Maróti Egon: Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása. Budapest, 1981. 257., 656. jegyzet.
 4. "Ptolemy I. and the Battle of Gaza" - in: Studia Aegyptiaca. (Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai, IX) 1974, 231-241. - J. Seibert: Das Zeitalter der Diadochen. Darmstadt 1983. 121; R. Waterfield: Dividing the Spoils. The War for Alexander the Great’s Empire. Oxford 2011. 257.
 5. "Bemerkungen zum Kult des Demetrios Poliorketes". Oikumene 2. 163-175. - J. Seibert, Das Zeitalter der Diadochen. Darmstadt 1983. 189; Kleines Wörterbuch des Hellenismus (Hrsg. H. H. Schmitt - E. Vogt.). Wiesbaden 1988. 60; Richard A. Billows, Antigonos the One-Eyed and the Creation of the Hellenistic State. Berkeley-Los Angeles-London 1990. 12.
 6. "Der Telephos-Mythos und der Telephos-Fries". Oikumene 3. 203-215. - E. Schindler: Mythos und Wirklichkeit in der Antike. Leipzig 1987. 153.skk, 179; "Wir haben eine ganze Kunstepoche gefunden!" Ein Jahrhundert Forschungen zum Pergamonaltar. Berlin 1986. (ausgegeben von Staatliche Museen zu Berlin Haupstadt der DDR) 49, 71; F. Daubner: Bellum Asiaticum. Der Krieg der Römer gegen Aristonikos von Pergamon und die Einrichtung der Provinz Asia. Herbert Utz Verlag. München 2006. 293.
 7. "Battle and "Run" at Marathon". MOA 1989. - P. Siewert, Die Namen der antiken Marathonlaufer. Nikephoros 3. 1990. 121; G. Szlávik i. m. 2000.
 8. „Csata és futás Marathónnál”. MOA Évkönyv 1988. 19-45. – Pavol Glesk – Peter Kurhajec, Maratón. Bratislava 2005. 7, 144.
 9. "The Problem of the Marathon Race" in: Proceedings of an International Symposium on the Marathon Race, Organized by the Hungarian Olympic Academy, Budapest, 26-27 October 1990, Budapest 1993. 7-18: - H. Aigner, Bemerkungen zu István Kertész, Schlacht und "Lauf” bei Marathon, ugyanott 30-33; J. Ebert, The Ancient Race at Marathon - Legends and Reality (Comments on I. Kertész Study, "Battle and run at Marathon"), ugyanott 22-24; J. Ebert, Agonismata - Kleine philologische Schriften zur Literatur, Geschichte und Kultur der Antike, Stuttgart und Leipzig 1997 (Hrsg. M. Hillgruber, R. Jakobi, W. Luppe), 411.
 10. "Schlacht und „Lauf" bei Marathon- Legende und Wirklichkeit". Nikephoros (Weimar-Köln-Wien) 4. (1991) 155-160. - W. Decker: Sport in der griechischen Antike. München 1995. 214. 44. jegyzet; P. Green: The Greco-Persian Wars. Berkeley-Los Angeles-London 1998, 321; G. Szlávik i. m. 2000.; Stephen G. Miller: Ancient Greek Athletics. New  Haven-London 2004, 258.
 11. „The Marathon Race”. Sport in unserer Zeit. Heft. 8. Wien 1994. - G. Szlávik i. m. 2000.
 12. A hódító Róma, Bp. 1983. Kossuth Könyvkiadó. - Winkler Gusztáv: Az európai kultúrkör hadművészete a kezdetektől a honfoglalásig. Bp. 1993. Sygnatura. 151; Száray Miklós: Történelem I. Középiskolai Tankönyv. Bp. 1996. Tankönyvkiadó 108.
 13. Ókori hősök, ókori csaták, Bp. 1985, 1987. Tankönyvkiadó. - Herber Attila-Martos Ida-Moss László-Tisza László: Történelem I-II. Tankönyv középiskolásoknak. Bp. 1992. (Az Eötvös Gimnázium tanári közössége.); Winkler Gusztáv i.m.; Bellér Béla: Történelem I. Bp. 1992. Tankönyvkiadó. 152; Kajovitz László: Történelem I. Bp. 1997. Calibra. 64; Tábori László: egy alig ismert világbirodalom: Párthia, Bp. 2003. (Turán könyvek 3.), 72, 232; Az ókori Hellas, összeállította: T. Horváth Ágnes (Belvedere Jegyzetek 3.), Szeged 2005, 206.
 14. Számmisztika és hadtudomány, História 1991/1. - Herber A.- Martos I.-Moss L.-Tisza L. i. m.
 15. Antik harcmezőkön, Bp. 1989. Tankönyvkiadó. - Winkler Gusztáv i.m. 151.
 16. Héraklész unokái, Bp. 1988. Kossuth Könyvkiadó. Winkler Gusztáv i.m. 151.; 2. bővített kiadás: Mundus, Bp. 2002. – Ürögdi György: Kleopátra, Bp. 2005, Mundus, 319.
 17. Nagy Sándor hadinépe, Bp. 1991. Zrínyi Kiadó- Száray Miklós i.m. 130.
 18. Híres és hírhedt római Caesarok, 1992. Kossuth Könyvkiadó. - Száray Miklós i.m. 130.
 19. Az ősközösség kora és az ókori-keleti társadalmak. Az ókori Görögország története. Az ókori Róma története. Bp. 1990. IKVA, - Töripuska. Történelem témavázlatok érettségizőknek. Szerk. Benkes Mihály. Bp. 1992. 21.
 20. Hellén államférfiak, Bp. 1992. Kossuth Könyvkiadó. - Kajovitz László i.m. 64.
 21. „The Renaissance of Pergamon and the Olympic Idea”, in: Acts of the First International Congress of Balcan Association in History of Physical Education and Sport, Athens 1993. - G. Szlávik i. m. 2000.
 22. Sport, pénz és csábítás az Olümposz alján, Bp. 1995. Magyar Olimpiai Akadémia.- Kahlich Endre, Olimpiai Bulletin, 1996. XXX. 54. sz. 38; Takács Ferenc: Az olimpiák. (Változó világ 11.), Bp. 1996. 127.
 23. Az ókori olümpiai játékok története, Bp. 1996. Nemzeti Tankönyvkiadó. - Maróti Egon: Újabb szintézisek a görög sport és versenyjátékok történetéről. Kalokagathia (A Magyar Testnevelési Egyetem Közleményei) XXXIV. 1996/1-2. 27; Kun László: Egyetemes testnevelés- és sporttörténet, Bp. 1998. 54, 409.

Németh György: Karthágó és a só, Bp. 2002. Korona Kiadó, 209;

Aelius Aristeidés; Róma magasztalása, ford. Szlávik Gábor. Bp. 2002. 77;

Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2000. Magyar Millennium 2000. 407; N. Spivey – M. Squire: Az antik világ panorámája, Bp. 2005, 359; Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012. MOB, Bp. 2012, szerk. Aján Tamás, 504.

 1. A görög-perzsa háborúk, Bp. 1990. Zrínyi Kiadó. – Németh György i. m. 209.
 2. The History of the Ancient Olympic Games. Bp. 1999 – Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2000. Magyar Milennium 2000. 407; Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012, szerk. Aján Tamás, MOB, Bp. 2012, 504.
 3. A maratoni futás problematikája. MOA Évkönyve 1990. Bp. 1991. 49-63. -

Takács Ferenc: Az olimpiák (Változó világ 11.) Bp. 1996. 93-94;

Takács Ferenc: A modern olimpiai játékok (Változó világ 19.), Bp. 1998. 5, 126.

 1. Hegyi Dolores-Kertész István-Németh György-Sarkady János: Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig, Bp. 1995, 2000, 2002, 2003. Osiris Kiadó. - Szilágyi Péter: Jogi alaptan. Bp. 1998. Osiris. 131; Az athéni Hypereidés beszédei és stílusának ókori megítélése, ford. Horváth László, Bp. 2001, Pallas Stúdió-Attraktor Kft. 102; Polübiosz történeti könyvei I-II. ford. Muraközy Gyula, Forisek Péter, Kató Péter, Sípos Flórián, Patay-Horváth András, Attraktor. Máriabesenyő-Gödöllő 2002. 490; Németh György i. m. 211; Ürögdi György: Kleopátra, Bp. 2005, Mundus, 318; Az ókori Hellas, összeállította: T. Horváth Ágnes (Belvedere Jegyzetek 3.), Szeged 2005, 204; Töttössy Csaba: Themistoklés és Athén. In: Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére, (szerk. Fehér Bence és Könczöl Miklós), Károli Egyetemi Kiadó Bp. 2007, 323-334, 333.  
 2. „New Aspects in the Connections between Macedonia and the Ancient Olympic Games”. In: Ancient Macedonia. Sixth International Symposium Vol. 1. Thessaloniki 1999. – G. Szlávik i. m. 2000.
 3. Hellénisztikus történelem, Bp. 2000. – Aelius Aristeidés: Róma magasztalása, ford. Szlávik G. Bp. 2002. 160; Az ókori Hellas, összeállította: T. Horváth Ágnes (Belvedere Jegyzetek 3.), Szeged 2005, 206.
 4. „Az első női olümpiai bajnok”. A Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve, Bp. 2000, 66-75. – Jozef Drenko: Prvé olympijské vítazky. Zbornik. Materialy z Cinnosti Slovenskej Olympijskej Akadémie z Roku 2002. 2003, 139.
 5. „Pleres de oikos hapas stephanon”. Nikephoros 12 (1999), 143-148. – Stephen G. Miller: Ancient Greek Athletics. New Haven-London 2004, 271; Paola Angeli Bernardini: Poleis e agoni sportivi nella Grecia antica: una storia da riscivere. Nikephoros 18, 2005, 137-149, 137, 148; F. Daubner a 6. pontban idézett műve 169. 294.
 6. „Zur Sozialpolitik der Attaliden”. Kleine Schriften zur Geschichte, Religion und Körperkultur der Antike, Eger 2006 (Pandora Könyvek 2) – Nikephoros 19 (2006), 270, 279 (4x), 290 (2x)
 7. „Die Provinz Asia im Römischen Reich”. In: Krise-Krisenbewusstsein-Kriesenbewältigung: Ideologie und geistige Kultur im Imperium Romanum während des 3. Jahrhunderts; Konferenzvorträge, ed. Wissenschaftsbereich Griechisch-römisches Altertum der Sektion Orient- und Altertumswissenschaften, 48-52. Halle-Wittenberg 1988 – Sviatoslav Dmitriev: City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2005. 350.
 8. „Görögök és idegenek”, História, 1987/1. 6. – Kiss László: Zsidóellenesség az ókorban. In: Tanulmányok a 70 éves Kertész István tiszteletére (Acta Academiae Agriensis XXXIX. Sectio Historiae, Eger, 2012.), szerk. János Makai,  109-126, 123-124.
 9. „A görög sport világa”, Bp. 2001. – Szikora Katalin: Pierre de Coubertin, az újkori olimpiai játékok megalapítója. In: Tanulmányok a70 éves Kertész István tiszteletére, 269-278, 272; Szlávik Gábor: Egy ünnepelt ökölvívó magasztalása a szónoki karrier szolgálatában, ugyanott 279-296, 289 (Szlávik a 2007-es bővített kiadást használta).
 10. Ez történt Olümpiában. Az olümpiai játékok ókori története. Debrecen 2008. – Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012, MOB, Bp. 2012, szerk. Aján Tamás, 504.
 11. – Vad Dezső: Citius Altius Fortius. Olimpia tegnap és holnap. MOB, Bp. 2009. szerk. Vad Dezső – Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012, MOB, Bp. 2012, szerk. Aján Tamás, 504.
 12. A makedón királyi ház és Olympia kapcsolatai (I. Alexandrostól II. Philipposig). Eger, 2007 – Onestyák Nikoletta: A sport és politika kapcsolata Magyarországon az 1980-as években a nyári olimpiai játékok tükrében. Doktori értekezés, Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori Iskola. Bp. 2010. 15.
 13. A hatalom viszonyulása az olimpiai mozgalomhoz a 19-20. századi Magyarországon. Bp., 2004 – Onestyák Nikoletta i. m. 157.
 14. Söldner im hellenistischen Pergamon. In: I. Weiler (Hrsg): Soziale Randgruppen umd Außenseiter im Altertum, Graz 1988, 129-135. – Daubner 6. pontban idézett műve 93, 294.
 15. The Attalids of Pergamon and Macedonia. In: Ancient Macedonia V/1. Thessaloniki 1993, 669-677. – Daubner 6. pontban idézett műve 169. 294.
 16. Neueste Ergebnisse in der Forschung des hellenistischen Pergamons, AAntHung 38 (1998) 333-340. – Daubner 6. pontban idézett műve 93, 294.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.