Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanulmányok (gyűjteményes kötetekben, magyar nyelven)

2010.02.26
 1.  
  1. Kertész, I. (1973): A római cohors-taktika kialakulása és Polybios katonai terminus technicusai. In: Emlékkönyv Hahn István tiszteletére 60. születésnapja alkalmából. (ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai, 5.) 99-117. ISBN nincs.
  2. Kertész, I. (1974): A pergamoni vallás néhány kérdése. In: "Idő és történelem". (Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 7.) Szerk. Gaál Ernő-Kákosy László. 125-135. ISBN nincs.
  3. Kertész, I. (1978): A háború kétféle elátkozása (Egy Radnóti műfordítás margójára). In: Opuscula classica mediaevalique in honorem J. Horváth (Klasszika-Filológiai Tanulmányok III.) Bp. Szerk. Bollók János. 245-258. ISBN nincs.
  4. Kertész, I. (1982): Apameiától Brundisiumig. (Fejezetek Róma és Pergamon kapcsolatainak történetéből.) In: Az antik társadalomtörténet problémái (szerk.: Sarkady János), Debrecen, 104-134. ISSN 0139-2425, ISBN 963 471 235 5.
  5. Kertész, I. (1986): Az ógörög olimpiák világa. In: A Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve Bp. 1987. 50-62.
  6. Kertész, I. (1988): Csata és "futás" Marathónnál. in: Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve Bp. 1989. 19-45. Szerk. Krasovec Ferenc. ISSN 0238-0412.
  7. Kertész, I. (1998): Az ógörögök orvoslása és az antik olimpiai játékok. Uo. 97-107.
  8. Kertész, I. (1990): Az ókori görögök politikai élete. Az ógörög vallás. Az ókori görögök világa. Spárta, a testi nevelés központja. Athén, a "szép és vitéz" férfiak városa. In. A Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve 1989. Budapest, 25-173. Szerk. Krasovec Ferenc. ISSN 0238-0412.
  9. Kertész, I. (1991): Néhány megjegyzés Pergamon és Asia provincia társadalomtörténetéhez. In: Közösség és közösségszervező erők az antikvitásban (szerk.: Sarkady János és Nemes Zoltán), Debrecen, 89-105. ISBN 963 471 793 4.
  10. Kertész, I. (1991): Az ókori olimpiai versenyek vallási háttere. Az ókori olimpiai játékok színhelye és rituális rendje. Az ókori olimpiai versenyek programja. A görög-perzsa háborúk férfiideálja. A maratoni futás problematikája. Orvoslás és sportorvoslás az antik világban. Az olimpiai játékok a hellénizmus korában. Az olimpiai eszme és a Római Birodalom. In: A Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve 1990. Bp. 9-89. Szerk. Krasovec Ferenc. ISSN 0238-0412.
  11. Kertész, I. (1993): Pergamon újjászületése és az olimpiai eszme. A Magyar Testnevelési Egyetem közleményei 2. 131-139.
  12. Kertész, I. (1994): Botrányok Olümpiában. Kalokagathia. A Magyar Testnevelési Egyetem közleményei XXXII. 1. 39-52.
  13. Kertész, I. (1994): Az ókori olümpiai játékok programjának változásai. In: "Sport és életmód" II. Országos Sporttudományos Kongresszus I. 296-303. Szerk Makkár Márta. ISBN 963 7166 36 X Ö. ISBN 963 7166 37 8 II. k.
  14. Kertész, I. (1994): Lovasszámok az ókori olümpiai játékokon. In: Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára. ELTE BTK Egyetemes Történeti Tanszék. Bp. 14-20. Szerk. Sz. Jónás Ilona. ISBN 963-462-949-0.
  15. Kertész, I. (1994): Kalokagathia, Arisztotelész és Nagy Sándor. Kalokagathia. A Magyar Testnevelési Egyetem közleményei. XXXII. 3. 7-19. Szerk. Krasovec Ferenc. ISSN 1218-1498.
  16. Kertész, I. (1995): Lovasszámok az ókori olimpiai játékokon. MOA Évkönyve 1994. 126-135.
  17. Kertész, I. (1997): Súlyemelés az ókorban. Kalokagathia. A Magyar Testnevelés Egyetem közleményei, XXXIV. 1996. 1-2. 36-49. Szerk. Krasovec Ferenc. ISSN 0866-2401.
  18. Kertész, I. (1997): Az olimpiai eszme szerepéről. Olimpiai Bulletin 1997. XXXI. 55. 44-45.
  19. Kertész, I. (1999): Sport és testnevelés a hellénisztikus Keleten. In: Az olimpizmus szerepe a civilizáció fejlődésében (szerk. Győri Pál), Veszprém 1999. 9-16. ISBN nincs.
  20. Kertész, I. (1999): Az ókori olimpiai játékok történetéből. MOA Évkönyve 1998, 67-82. Szerk. Kun László. ISSN 0238-0412.
  21. Kertész, I. (1999) “Tisztességes játék”, Olümpiában, in: III. Orsz. Sporttud. Kongr. Bp. 1999. márc. 5-6. Szerk.: Mónus András. Bp. 101-105. ISBN 963 00 2617 1 Ö. ISBN 963 00 2618 X.
  22. Kertész, I. (2001): A cannaei csata és hatása a hadművészet fejlődésére. In: "Emberek és eszmék…" Tanulmánykötet Vadász Sándor 70. születésnapjára, szerk. Gebei Sándor, Eger, 2001. 83-91. ISBN 963-7752-88-9.
  23. Kertész, I. (2001): Az első női olümpiai bajnok. Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve. 2000. szerk. Hencsei Pál, Bp. 66-75. p. ISSN 0238-0412.
  24. Kertész, I. (2001): Hellénisztikus történelem (akadémiai doktori értekezés tézisei). Kalokagathia XXXVII, 1999. 1-2. 79-84.
  25. Kertész, I. (2001): Amatőrök Olümpiában? In: Béke és sport az olimpiák tükrében. A magyar tudomány napja alkalmából 2000. november 8-án tartott konferencia előadásai. Kiadja a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, szerk. Dr. Magyar György, Esztergom, 9-28. ISBN nincs..
  26. Kertész, I. (2002): A hatalom viszonyulása az olimpiai mozgalomhoz a 19-20. századi Magyarországon. MOA Évkönyve 2001, Bp. 2002. 73-81. Szerk. Krasovec Ferenc. ISSN 0238-0412.
  27. Kertész, I. (2004): Az olimpia visszatér bölcsőjéhez. Olimpiai Bulletin 67. 1-4.
  28. Kertész, I. (2004): II. Philipposz, a sportember. Kalokagathia, XLII, 2004. 1-2. 5-12. Szerk. Krasovec Ferenc. ISSN 1218-1498.
  29. Kertész, I. (2004): A hatalom viszonyulása az olimpiai mozgalomhoz a 19-20. századi Magyarországon, in: Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10) előadásai, szerk. Jankovics József – Nyerges Judit, Budapest 2004, II. 735-743. ISBN 963 216 743 0 (2. kötet). ISBN 963 216 742 2 Ö.
  30. Kertész, I. (2004): A sport integráló szerepe a hellénisztikus világban In: GENESIA. Tanulmányok Bollók János emlékére, szerk. Horváth László, Laczkó Krisztina, Mayer Gyula, Takács László. Typotex Kiadó Bp. 393-403. ISBN 963 9548 24 3.
  31. Kertész, I. (2005): Színes karikák Olümpiából. MOA Évkönyve 2004. Szerk. Krasovec Ferenc, Bp. 98-103.ISSN 0238-0412.
  32. Kertész, I. (2006): Mikor járt I. Alexandros Olympiában? A Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve 2005. Bp. 2006. 69-80.  Szerk. Krasovec Ferenc. ISSN 0238-
  33. Kertész, I. (2006): Történetírók, szónokok, atléták. Kalokagathia (Ünnepi szám a 70 éves Istvánfi Csaba professor emeritus tiszteletére), XLIV. 2006. 1-2, 256-266. Szerk. Bognár József, ISSN 1218-1498.
  34. Kertész, I. (2007): A makedón királyi ház és Olympia kapcsolatai (I. Alexandrostól II. Philipposig). In: Acta Acad. Paed. Agr. XXXIV. Sectio Historiae (Tanulmánykötet a 60 éves Gebei Sándor professzor tiszteletére), Eger. Szerk. Besze Tibor és Miskei Antal, ISSN: 1216-4186, 7-21.
  35. Kertész, I. (2007): Újabb eredmények az ókori olimpiai játékok történetének kutatásában. A Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve 2006. Bp., 48-55. Szerk. Farkas Ágnes. ISSN 0238-0412.
  36. Kertész, I. (2007): A makedón királyi ház és Olympia kapcsolatai. In: V. Országos Sporttudományi Kongresszus. Válogatott tanulmányok, szerk. Bognár József, Bp. 35-38. (Rövidített változat.) ISBN 978-963-06-3107-5.
  37. Kertész, I. (2008): A Niképhoria versenyei Pergamonban. In: Acta Acad. Paed. Agr. XXXV. Sectio Historiae, Eger, 3-11. Szerk. Makai János, ISSN: 1216-4186.
  38. Kertész, I. (2008): Az ókori olimpiatörténet új feliratok tükrében. In: VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. I, szerk. Bendiner Nóra és Bognár József, Eger, 245-249.
  39. Kertész, I. (2009): Egy rekonstrukciós kísérlet nehézségei. (Mi történt Kr. e. 300-ban?). In: „Történészként a katedrán”. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. Eger. Szerk. Gebei Sándor, Makai János és Bartók Béla. 293-318. ISBN 978-963-9894-40-2.
  40. Kertész, I. (2010): „Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák?” Olümpiai játékok Kr. e. 480-ban. MSTT VII. Országos Sporttudományi Kongresszus. Semmelweis Egyetem testnevelési és Sporttudományi Kar (TF), Bp. 2009. május 27-29. Magyar Sporttudományi Társaság www.sporttudomany.hu – DVD.
  41.   Kertész, I.-Szlávik, G. (2010): A sport értékelése a római császárkor egy görög szónokának műveiben. In: Háda, B.-Ligeti, D.-Majoros, I.-Maruzsa, Z.-Merényi, K.-Petneházi, M. (szerk.): Eszmék, forradalmak, háborúk. Vadász Sándor 80 éves. ELTE Bp. 2010. 265-283. ISBN 978-963-284-146-5.
  42. Kertész, I. (2011): Az olimpia és a béke. In: Gebei Sándor-ifj. Bertényi Iván-Rainer M. János (szerk.): „…nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni”. Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Líceum Kiadó Eger, 110-118. ISBN 978-963-9894-71-6. 
  43. Kertész, I. (2011): A sport közösségformáló szerepe az ókori Makedóniában. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó-MTA Társadalomkutató Központ (Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos), Bp., 213-222. ISBN 978 963 312 053 8.
  44.  Kertész, I.  (2013): Hírszerzés és híradás a klasszikus ókori hadviselésben. In: Acta Academiae Agriensis XL. Sectio Historiae, szerk. Kiss László, Tanulmányok a70 éves Kaló Ferenc tiszteletére, 75-92. ISSN 1785-3117.
  45. Kertész, I. (2012-2013): A hellénisztikus Pergamon kapcsolódása az antik és a modern olimpiai mozgalomhoz. Kalokagathia (A Testnevelési és Sporttudományi Kar Közleményei) L-LI. évf. 1. sz. 5-15. ISSN 1218-1498.